Bir Dik Üçgenin Hipotenüs’ünü Bulma

  import java.util.Scanner;  
  public class Main {
  public static void main(String[] args) {  
  Scanner scanner = new Scanner(System.in);

  int a;
  int b;

  System.out.print("Birinci Kenar: ");
  a = scanner.nextInt();

  System.out.print("İkinci Kenar : ");
  b = scanner.nextInt();

  double h = Math.sqrt(a * a + b * b);
  System.out.println("Hipotenüs: " + h);

Java ‘da karekök almak için kütüphaneden aldığımız Math.sqrt komutu yazıyoruz.

Değişken Değerlerini Değiştirme

Kullanıcıdan Aldığımız İki sayının değerlerini değiştirme.

import java.util.Scanner;
public class Test {
   public static void main(String[] args) {  
  Scanner scanner = new Scanner(System.in);
  int birinci_sayi;
  int ikinci_sayi;

  System.out.print("Birinci Sayı : ");
  birinci_sayi = scanner.nextInt();

  System.out.print("İkinci Sayı : ");
  ikinci_sayi = scanner.nextInt();

  System.out.println("Değiştirilmenden Önce...");
  System.out.println("Birinci Sayı : " + birinci_sayi + " İkinci Sayı : "+ 
  ikinci_sayi);

  int gecici = birinci_sayi;
  birinci_sayi = ikinci_sayi;
  ikinci_sayi = gecici;

  System.out.println("Değiştirildikten Sonra...");
System.out.println("Birinci Sayı : " + birinci_sayi + " İkinci Sayı : "+ ikinci_sayi);
}
}

Araç Yakıt Tutarı

Bir aracın kilometrede ne kadar yaktığı ve kaç kilometre yol yaptığı bilgilerini alın ve sürücünün toplam ne kadar ödemesini gerektiği hesaplayın.

 import java.util.Scanner;
  public class Test {
   public static void main(String[] args) {
  
  Scanner scanner = new Scanner(System.in);
  
  System.out.print("Araçınız Km 'de kaç kuruş yakıyor? (Örnek: 0,32 ): ");
  double kurus =scanner.nextDouble();

  System.out.print("Aracınızla kaç km gittiniz: ");
  
  double km = scanner.nextDouble();
  System.out.print("Toplam ödemeniz gereken: "+(km*kurus)+ "TL dir.");
}

}

Beden Kitle İndeksi Hesaplama

Beden Kitle indeksi : Kilo / Boy(m) * Boy(m)

import java.util.Scanner; 

public class Test {
  public static void main(String[] args) {   

  Scanner scanner = new Scanner(System.in);
  System.out.print("Lütfen kilounuzu girin: ");

  int kilo = scanner.nextInt();
  System.out.print("Lütfen boyunuzu girin: ");

  double boy = scanner.nextDouble();
  double bki = kilo / (boy * boy);

  System.out.print("Beden Kitle İndeksiniz: "+ bki);
}}

Input Alma

import java.util.Scanner; // Kısa Yolu çtrl + şift + I
public class Main {
  public static void main(String[] args) {

 Scanner scanner =new Scanner (System.in); // Kullanıcıdan input almak için yapmamız gerek.

  System.out.println("Lütfen yaşınızı girin: ");
  int yas = scanner.nextInt(); 

  // yukarıda int değeriydi kullanıcı double bir değer girmesini istiyorsak.
  // double sayi = scanner.nextDouble();
  // System.out.println("Sayı: "+ sayi ); yazmamız gerek. 
  // Kullanıcı sayıyı girerken örnek : 3.2 değil 3,2 olarak virgüllü girmesi gerek.

  System.out.println("Yaşınız: "+ yas );

  // Kullanıcıdan bir tane yazı girmesini istersekte String kullanacağız.

  String yazi= scanner.nextLine();
  System.out.println("Yazı: "+ yazi);

  // Kullanıcıdan int istedik ancak kullanıcı double veya string girerse hata verecektir.
  // Hata verdiğinde bir döngüye girip uyarı mesajı vermek içinde if veya else koşul değeri vermeliyiz.

  if (scanner.hasNextInt()) {
      int sayi = scanner.nextInt();
      System.out.println("Sayı: "+ sayi);
  }
  else {
    System.out.println("Lütfen bir sayı giriniz.");
}
}

Matematiksel Operatörler

 • + —> Toplama Operatörü
  – —> Çıkartma Operatörü
  / —> Bölme Operatörü
  * —> Çarpma Operatörü
  % —> Kalan Operatörü

System.out.println(3 + 4.2);
System.out.println(3 – 5f );
System.out.println(10 / 4.0);
System.out.println(3 * 4.5);
System.out.println(10 % 4 );

7.2
-2.0
2.5
13.5
2

Kalan operatöre kadar bildiğimiz dört işlem kalan operatörde örnekteki gibi 10 ‘u 4 de bölüyoruz ve kalan sayı çıkıyor. 10 % 4.5 olsaydı kalan 1.0 olacaktı.

int d = 4;
d += 2;
d*=4;
System.out.println(d);
Sonuç: 6 olur.

Java ‘da bir arttırma veya azaltmanın kısa yolu ise şu şekilde

int a=4;
a++;
veya
a- -;

ancak ++a; veya – -a; olarak da kullanılabilir.

Stringler

String b = “Merhaba “;
String a = “Ahmet”;
System.out.println(b + a+” Hoşgeldin…”);

run:
Merhaba Ahmet Hoşgeldin…

String : \t yaparsak bir tap kadar yani dört boşluk bırakır.

String a =”Java\tProgramlar\tDili”;
System.out.println (a);

run:
Java Programlar Dili

String : \n yaparsak alt alta yazar.

String a =”Java\nProgramlar\nDili”;
System.out.println (a);

run:
Java
Programlar
Dili

Char ve Bloolean

Char Veri Tipi : Karakterleri göstermek için kullanılır. 2 byte yer kaplar. 2^16 tane karakter simgelenebilir.
Boolean Veri Tipi : Koşul durumlarında kullanılırç True veya false değerleri alır.

Char Örnek :

char a =’A’;
char b = ‘?’;
char c = 2000;
char d = ‘\u00C6’;

System.out.println(c);
System.out.println(d);
System.out.println(b);

run:
ߐ
Æ
?

Boolean Örnek :

boolean a = true;
boolean b = false;


System.out.println(a);
System.out.println(b);

run:
true
false

Unicode Karakter Kullanımı

Unicode yani farklı karakterler kullanmak istediğimizde Unicode Karakter Tablosundan  kullanmak istediğimiz karakteri seçiyoruz.

karakterin üstüne tıkladığımızda o karakterin unicode numarası çıkmakta. Bu numarayı kopyalıyorum.

java ‘da bu kodu yazarken ‘ ‘ çift tırnak arasında başta ters slash ekleyerek baştaki büyük U harfini küçük u yapıp sonraki + işareti de kaldırıyoruz.

char d = ‘\u00C6’;
System.out.println(d);

Float ve Double Arasındaki Fark

Double : 64 bit – 8 byte
Float : 32 bit – 8 byte
Otomatik Dönüştürme : int –> float –> double

  int  a = 22/7;
  float b = 22f/7f;
  double c = 22d/7d;

  System.out.println("a:"+ a);
  System.out.println("b:"+ b);
  System.out.println("c:"+ c);

  /* Sonuç bu şekilde gözükür aralarında ki fark bu */
  a:3
  b:3.142857
  c:3.142857142857143