Maksimum Bulma


import java.util.Scanner;


public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    // Kullanıcıdan Alınan 3 Sayıdan En Büyük Sayıyı Bulma
    Scanner scanner =new Scanner(System.in);
    
    System.out.print("Birinci Sayı: ");
    int a = scanner.nextInt();
    
    System.out.print("İkinci Sayı: ");
    int b = scanner.nextInt();
    
    System.out.print("Üçüncü Sayı: ");
    int c = scanner.nextInt();
    
    int maks = -1;
    
    if (a >= b && a >= c) {
      
      maks=a;
           
    }
    else if (b >= c && b >= a) {
      
      maks=b;
    }
    else {
      maks=c;
      
      
    }
    System.out.println("Girdiğiniz En Büyük Değer : "+ maks);
  }
  
}

Switch Case Yapısı


import java.util.Scanner;


public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    /*
    switch (op){
    case durum1:
      işlemler
      break
    case durum2:
    İşlemler
      break
      //
    default:
      İşlemler
      break
    }
        
    */
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    
    int islem = scanner.nextInt();
    
      switch(islem){
        case 1:
          System.out.println("1. İşlem");
          break;
        case 2:
          System.out.println("2. İşlem");
          break;
        case 3:
          System.out.println("3. İşelem");
          break;
        case 4:
          System.out.println("4. İşelm");
          break;
        default:
          System.out.println("Geçersiz İşlem Yaptınız");
          break;
     
      }
  
  }
}

Koşullu Durumlar 2

import java.util.Scanner;


public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    /*
    if (kosul) {
    }
    else if (başka bir koşul) {
       
    }
    else if {baska bir kosul){
        
    }
    else {
        
    }
    */
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    System.out.print("Lütfen notunuzu girin.");
    int not = scanner.nextInt();
    
   if (not >= 101) {
       System.out.println("Geçersiz Not Girdiniz");
     
         
    }
    else if (not >= 90) {
       System.out.println("AA");
      
    }
    
     else if (not >= 85) {
      System.out.println("BA");
       
    }
     else if (not >= 80) {
      System.out.println("BB");
       
    }
     else if (not >= 75) {
      System.out.println("CB");
    }
     else if (not >= 70) {
      System.out.println("CC");
      
    }
     else if (not >= 65) {
      System.out.println("DC");
    } 
     else if (not >= 60) {
      System.out.println("DD");
    }
          
     else {
     System.out.println("Dersten Kaldınız");
     
     }
    
    
    
    
    
  }
  
  
}

Koşullu Durumlar 1

if (Koşulu){
       Koşul sağlanınca (true) bu blok çalışır.  
 }

  else {
    Bu bloğun üstündeki herhangi bir koşul sağlanmadığında bu blok çalışır.

  }
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    
    
    System.out.print("Lütfen yaşınızı girin: ");
    
     int yas = scanner.nextInt();
     
    if (yas < 18) {
      
      System.out.println("Yaşınız 18 'den küçük");
      
    }
    else {
    
    System.out.print (yas + " mi ooo Sen kocaman birisin :) ");
    
    
    }   
   
   
    
    
  }
}

Karşılaştırma Operatörleri

== Eşit mi ?
!= Eşit Değil mi ?
> Büyük mü ?
>= Büyük veya Eşit mi ?
< Küçük mü ?
<= Küçük veya Eşit mi ?

     System.out.println( 3 == 3 ); // 3 eşit ise True
     System.out.println( 3 != 2 ); // 3 eşit değilse True
     System.out.println( 3 > 2 ); // 3 Büyükse True
     System.out.println( 3 >= 2 ); // 3 Büyük veya Eşit ise True
     System.out.println( 3 < 4 ); // 3 Küçük ise True
     System.out.println( 3 <= 3 ); // 3 Küçük veya Eşit ise True  
     System.out.println("Ahmet" == "Ahmet"); //True
     System.out.println("Ahmet" != "Ahmet"); // Falese

 // System.out.println("Ahmet" > "Ahmet"); Böyle yazarsak hata verir.