Method Overloading – Hesap Makinesi

import java.util.Scanner;
public class Main {
  public static int toplama(int a, int b){return (a+b);}
  public static int toplama(int a, int b, int c){return (a+b+c);}
  public static int cikarma(int a, int b){return (a-b);}
  public static int cikarma(int a, int b, int c){return (a-b-c);}
  public static int carpma(int a, int b){return (a*b);}
  public static int carpma(int a, int b,int c){return (a*b*c);}
  public static double bölme(int a, int b){return ((double)a/b);}
  public static void main(String[] args) {
  Scanner scanner = new Scanner(System.in);
  String islemler = "1. Toplama\n"+"2. Çıkartma\n"+"3. Çarpma\n"+"4. Bölme\n"+"Çıkış için q'ya basın.";
    System.out.println("******************************"); 
    System.out.println(islemler);
    System.out.println("******************************"); 
    while (true) {      
      System.out.print("Bir işlem seçiniz: ");
      String islem = scanner.nextLine();
      
      if (islem.equals("q")) {

        System.out.print("Programdan çıkılıyor..."); 
        break;
      }
      else if (islem.equals("1")){
        System.out.print("Kaç değer toplayacaksınız ?(2 veya 3) : ");
      int kacsayi = scanner.nextInt();
        if (kacsayi == 2) {
          System.out.print("a: ");
          int a = scanner.nextInt();
          System.out.print("b: ");
          int b = scanner.nextInt();
          System.out.println("Toplam : "+ toplama(a, b));
        }
        else if (kacsayi==3) {
          System.out.print("a: ");
          int a = scanner.nextInt();
          System.out.print("b: ");
          int b = scanner.nextInt();
          System.out.print("c: ");
          int c = scanner.nextInt();
          System.out.println("Toplam : "+ toplama(a, b, c));
        }
        else {
          System.out.println("Bunun için uygun metod bulunmutyor...");
        }
        }
      else if (islem.equals("2")) {
        System.out.println("Kaç değer cıkarma yapacaksınız ?(2 veya 3) : ");
        int kacsayi = scanner.nextInt();
        if (kacsayi == 2) {
          System.out.print("a: ");
          int a = scanner.nextInt();
          System.out.print("b: ");
          int b = scanner.nextInt();
          System.out.println("Cıkarma : "+ cikarma(a, b));
        }
        else if (kacsayi==3) {
          System.out.print("a: ");
          int a = scanner.nextInt();
          System.out.print("b: ");
          int b = scanner.nextInt();
          System.out.print("c: ");
          int c = scanner.nextInt();
          System.out.println("Cıkarma : "+cikarma(a, b, c));
        } 
        else {
          System.out.println("Bunun için uygun metod bulunmutyor...");
        }
      }
      else if (islem.equals("3")) {
        System.out.println("Kaç değer çarpma yapacaksınız ?(2 veya 3) : ");
        int kacsayi = scanner.nextInt();
        if (kacsayi == 2) {
          System.out.print("a: ");
          int a = scanner.nextInt();
          System.out.print("b: ");
          int b = scanner.nextInt();
          System.out.println("Çarpma : "+ carpma(a, b));
        }
        else if (kacsayi==3) {
          System.out.print("a: ");
          int a = scanner.nextInt();
          System.out.print("b: ");
          int b = scanner.nextInt();
          System.out.print("c: ");
          int c = scanner.nextInt();
          System.out.println("Çarpma : "+ carpma(a, b, c));
        } 
        else {
          System.out.println("Bunun için uygun metod bulunmutyor...");
        }
      }
      else if (islem.equals("4")) {
          System.out.print("a: ");
          int a = scanner.nextInt();
          System.out.print("b: ");
          int b = scanner.nextInt();
        System.out.println("Bölme : "+ bölme(a, b));
      }
      }
  }
 }

İki Sayının Ebobunu Bulma


import java.util.Scanner;


public class Main {
  public static int ebobbulma (int sayi1, int sayi2){
  int ebob = 1;
  
    for (int i = 1; i <= sayi1 && i<= sayi2; i++) {
      if ((sayi1 % i == 0)&& sayi2 % i == 00)
        ebob = i;
    }
  return ebob;
  }
  public static void main(String[] args) {
  
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    
    System.out.print("Birinci Sayı: ");
    int birinci_sayi =scanner.nextInt();
    
    System.out.print("İkinci Sayı: ");
    int ikinci_sayi = scanner.nextInt();
    
    System.out.println("İki Sayının Ebobu: "+ ebobbulma(birinci_sayi, ikinci_sayi));
    }
}

Asal Sayı Bulma

public class Main {
public static boolean asalmi (int sayi){
  for (int i = 2; i < sayi; i++) {
    if (sayi % i == 0) {
      return false;
    }
   }
  return true;
}
public static boolean asalde (int sayi){
  for (int j = 2; j < sayi; j++) {
    if (sayi % j == 0) {
      return false;
    }
   }
  return true;
}
  public static void main(String[] args) {
    for (int i = 2; i < 1000; i++) {
      if (asalmi(i)) {
        System.out.println("Asal Sayılar: "+i);
      }
    }
    for (int j = 2; j < 1000; j++) {
      if (asalmi(j)) {
        System.out.println("Asal Olmayan Sayılar: "+j);
      }
    }
}
}