Char ve Bloolean

Char Veri Tipi : Karakterleri göstermek için kullanılır. 2 byte yer kaplar. 2^16 tane karakter simgelenebilir.
Boolean Veri Tipi : Koşul durumlarında kullanılırç True veya false değerleri alır.

Char Örnek :

char a =’A’;
char b = ‘?’;
char c = 2000;
char d = ‘\u00C6’;

System.out.println(c);
System.out.println(d);
System.out.println(b);

run:
ߐ
Æ
?

Boolean Örnek :

boolean a = true;
boolean b = false;


System.out.println(a);
System.out.println(b);

run:
true
false