Değişken Değerlerini Değiştirme

Kullanıcıdan Aldığımız İki sayının değerlerini değiştirme.

import java.util.Scanner;
public class Test {
   public static void main(String[] args) {  
  Scanner scanner = new Scanner(System.in);
  int birinci_sayi;
  int ikinci_sayi;

  System.out.print("Birinci Sayı : ");
  birinci_sayi = scanner.nextInt();

  System.out.print("İkinci Sayı : ");
  ikinci_sayi = scanner.nextInt();

  System.out.println("Değiştirilmenden Önce...");
  System.out.println("Birinci Sayı : " + birinci_sayi + " İkinci Sayı : "+ 
  ikinci_sayi);

  int gecici = birinci_sayi;
  birinci_sayi = ikinci_sayi;
  ikinci_sayi = gecici;

  System.out.println("Değiştirildikten Sonra...");
System.out.println("Birinci Sayı : " + birinci_sayi + " İkinci Sayı : "+ ikinci_sayi);
}
}