Float ve Double Arasındaki Fark

Double : 64 bit – 8 byte
Float : 32 bit – 8 byte
Otomatik Dönüştürme : int –> float –> double

  int  a = 22/7;
  float b = 22f/7f;
  double c = 22d/7d;

  System.out.println("a:"+ a);
  System.out.println("b:"+ b);
  System.out.println("c:"+ c);

  /* Sonuç bu şekilde gözükür aralarında ki fark bu */
  a:3
  b:3.142857
  c:3.142857142857143