Do While Döngüleri

import java.util.Scanner;
public class Main {
public static void main(String[] args) {
/*do {// Koşul doğru olduğu sürece
   // whiledan farkı en az bir kere çalışmasının garanti olması.
   }while(koşul);*/
    
/* int i = 0;
    do {
      System.out.println("i = " + i);
      i++;
      
    }while(i < 5);*/
    
    // 1234
    
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    
    System.out.println("Bir sayı giriniz:");
    
    int sayi = scanner.nextInt();
    int toplam = 0;
    
    do {
      toplam += sayi % 10;
      
      sayi /= 10;
      System.out.println("Sayı: " + sayi);
    }while(sayi > 0);
    
    System.out.println("Rakamları Toplamı = " + toplam);
  
  }
 }