Faiz Uygulaması

import java.util.Scanner;
public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    /*
    Faiz Uygulaması
    Kullanıcıdan anapara değerini ve parasını kaç yıl vadeli yatırmak istediği
    bilgisini alın ve her sene sonunda toplam para miktarını ekrana yazdırın.
    
    Faiz Oranı : %6 Faiz Oranı
    */
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Bankamıza hoşgeldiniz. Faiz Oranı %6");
    
    int anapara,vade;
    System.out.print("Yatırmak istediğiniz tutar : ");
    anapara = scanner.nextInt();
    System.out.print("Paranızı kaç yıl vadeli yatırmak istiyorsunuz ? ");
    vade = scanner.nextInt();
    
    double toplampara = anapara;
    double faizOrani = 0.06;
    
    for (int i = 1 ; i<= vade ; i++) {
      
      toplampara = (toplampara * faizOrani) + toplampara;
      System.out.println(i + ".yılın sonunda toplam para : " + (int)toplampara);
    }
   }
}