For Döngüleri


import java.util.Scanner;


public class Main {
  public static void main(String[] args) {
/*for (baslatma ; kosul ; artırma veya azaltma işlemleri) {
Döngü koşulumuz doğru olduğu sürece burası çalışacak.}*/

   /* int i;
    
    for (i = 0; i < 5 ; i++) {
      
      System.out.println("i = " + i);
      
    } */
   
   /* for (int i = 0; i < 5 ; i++) {
     System.out.println("i = " + i);
     
   } */
   
   /*for (int i = 10 ; i >= 0 ; i--) {
     
     System.out.println("i = " + i);
     
   }*/
   
   /*int i = 0;
   
   for(; i < 5 ;i++) {
     System.out.println("Java Öğreniyorum...");
   }*/
   
   /*int i = 0;
   int j = 10;
   
   for (; i < 10 && j > 0; i++,j--){
     
     System.out.println("i = " + i);
     System.out.println("j = " + j);
   }*/
   
   /*for (int i = 2 ; i < 100 ; i *= 2){
     System.out.println("i = " + i);
   }*/
   // 5! = 5 4 3 2 1
   
   Scanner scanner = new Scanner(System.in);
   
   System.out.println("Bir sayı giriniz:");
   
   int faktoriyel = 1;
   
   int sayi = scanner.nextInt();
   
   for (int i = 1; i <= sayi;i++) {
     
     faktoriyel *= i;
     System.out.println("Faktoriyel = " + faktoriyel + " i = " + i);
     
   }
    System.out.println("Faktöriyel = " + faktoriyel);
    
}
}