Girilen Bir Sayının Armstrong Sayısı Olup Olmadığını Bulma

import java.util.Scanner;
public class Main {
  public static void main(String[] args) {
/*Girilen bir sayının armstrong sayısını olup olmadığını bulmaya çalışın.
Örneğin, 4 basamaklı bir sayının armstrong sayısı olması için şu şartı sağlaması gerekmektedir.
    1634 = 1^4 + 6^4 + 3^4 + 4^4 (Buradaki 4 basamak sayısı)
    371 = 3^3 + 7^3 + 1^3 (Buradaki 3 basamak sayısı)
    Bu programı do while döngüsü yardımıyla yapabilirsiniz. */
    
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    
    System.out.print("Sayıyı Giriniz: ");
    int sayi = scanner.nextInt();
    System.out.print("Basamak Sayısı : ");
    int basamak_sayisi = scanner.nextInt();
    
    int gecici_sayi = sayi;
    int toplam = 0;
    
    do {
      int basamak_degeri = gecici_sayi % 10;
      gecici_sayi /= 10;
      
      toplam += Math.pow(basamak_degeri,basamak_sayisi);
      
    }while(gecici_sayi > 0);
    
    if (sayi == toplam) {
      
      System.out.println("Bu sayı bir armstrong sayısıdır...");
    }
    else {
      System.out.println("Bu sayı bir armstrong sayısı değildir...");
    }
    }
}