Karşılaştırma Operatörleri

== Eşit mi ?
!= Eşit Değil mi ?
> Büyük mü ?
>= Büyük veya Eşit mi ?
< Küçük mü ?
<= Küçük veya Eşit mi ?

     System.out.println( 3 == 3 ); // 3 eşit ise True
     System.out.println( 3 != 2 ); // 3 eşit değilse True
     System.out.println( 3 > 2 ); // 3 Büyükse True
     System.out.println( 3 >= 2 ); // 3 Büyük veya Eşit ise True
     System.out.println( 3 < 4 ); // 3 Küçük ise True
     System.out.println( 3 <= 3 ); // 3 Küçük veya Eşit ise True  
     System.out.println("Ahmet" == "Ahmet"); //True
     System.out.println("Ahmet" != "Ahmet"); // Falese

 // System.out.println("Ahmet" > "Ahmet"); Böyle yazarsak hata verir.