Koşullu Durumlar 1

if (Koşulu){
       Koşul sağlanınca (true) bu blok çalışır.  
 }

  else {
    Bu bloğun üstündeki herhangi bir koşul sağlanmadığında bu blok çalışır.

  }
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    
    
    System.out.print("Lütfen yaşınızı girin: ");
    
     int yas = scanner.nextInt();
     
    if (yas < 18) {
      
      System.out.println("Yaşınız 18 'den küçük");
      
    }
    else {
    
    System.out.print (yas + " mi ooo Sen kocaman birisin :) ");
    
    
    }   
   
   
    
    
  }
}