Koşullu Durumlar 2

import java.util.Scanner;


public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    /*
    if (kosul) {
    }
    else if (başka bir koşul) {
       
    }
    else if {baska bir kosul){
        
    }
    else {
        
    }
    */
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    System.out.print("Lütfen notunuzu girin.");
    int not = scanner.nextInt();
    
   if (not >= 101) {
       System.out.println("Geçersiz Not Girdiniz");
     
         
    }
    else if (not >= 90) {
       System.out.println("AA");
      
    }
    
     else if (not >= 85) {
      System.out.println("BA");
       
    }
     else if (not >= 80) {
      System.out.println("BB");
       
    }
     else if (not >= 75) {
      System.out.println("CB");
    }
     else if (not >= 70) {
      System.out.println("CC");
      
    }
     else if (not >= 65) {
      System.out.println("DC");
    } 
     else if (not >= 60) {
      System.out.println("DD");
    }
          
     else {
     System.out.println("Dersten Kaldınız");
     
     }
    
    
    
    
    
  }
  
  
}