Maksimum Bulma


import java.util.Scanner;


public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    // Kullanıcıdan Alınan 3 Sayıdan En Büyük Sayıyı Bulma
    Scanner scanner =new Scanner(System.in);
    
    System.out.print("Birinci Sayı: ");
    int a = scanner.nextInt();
    
    System.out.print("İkinci Sayı: ");
    int b = scanner.nextInt();
    
    System.out.print("Üçüncü Sayı: ");
    int c = scanner.nextInt();
    
    int maks = -1;
    
    if (a >= b && a >= c) {
      
      maks=a;
           
    }
    else if (b >= c && b >= a) {
      
      maks=b;
    }
    else {
      maks=c;
      
      
    }
    System.out.println("Girdiğiniz En Büyük Değer : "+ maks);
  }
  
}