Mantıksal Operatörler

&& And Operatörü
Bütün Sonuçlar kendi içinde true ise genel sonuç true, en az birisi bile false ise genel sonuç false olur.

|| Or Operatörü
Sonuçlardan en az birisi bile true ise genel sonuç true, hepsi false ise genel sonuç false olur.

! Not Operatörü