Matematiksel Operatörler

  • + —> Toplama Operatörü
    – —> Çıkartma Operatörü
    / —> Bölme Operatörü
    * —> Çarpma Operatörü
    % —> Kalan Operatörü

System.out.println(3 + 4.2);
System.out.println(3 – 5f );
System.out.println(10 / 4.0);
System.out.println(3 * 4.5);
System.out.println(10 % 4 );

7.2
-2.0
2.5
13.5
2

Kalan operatöre kadar bildiğimiz dört işlem kalan operatörde örnekteki gibi 10 ‘u 4 de bölüyoruz ve kalan sayı çıkıyor. 10 % 4.5 olsaydı kalan 1.0 olacaktı.

int d = 4;
d += 2;
d*=4;
System.out.println(d);
Sonuç: 6 olur.

Java ‘da bir arttırma veya azaltmanın kısa yolu ise şu şekilde

int a=4;
a++;
veya
a- -;

ancak ++a; veya – -a; olarak da kullanılabilir.