Input Alma

import java.util.Scanner; // Kısa Yolu çtrl + şift + I
public class Main {
  public static void main(String[] args) {

 Scanner scanner =new Scanner (System.in); // Kullanıcıdan input almak için yapmamız gerek.

  System.out.println("Lütfen yaşınızı girin: ");
  int yas = scanner.nextInt(); 

  // yukarıda int değeriydi kullanıcı double bir değer girmesini istiyorsak.
  // double sayi = scanner.nextDouble();
  // System.out.println("Sayı: "+ sayi ); yazmamız gerek. 
  // Kullanıcı sayıyı girerken örnek : 3.2 değil 3,2 olarak virgüllü girmesi gerek.

  System.out.println("Yaşınız: "+ yas );

  // Kullanıcıdan bir tane yazı girmesini istersekte String kullanacağız.

  String yazi= scanner.nextLine();
  System.out.println("Yazı: "+ yazi);

  // Kullanıcıdan int istedik ancak kullanıcı double veya string girerse hata verecektir.
  // Hata verdiğinde bir döngüye girip uyarı mesajı vermek içinde if veya else koşul değeri vermeliyiz.

  if (scanner.hasNextInt()) {
      int sayi = scanner.nextInt();
      System.out.println("Sayı: "+ sayi);
  }
  else {
    System.out.println("Lütfen bir sayı giriniz.");
}
}

Matematiksel Operatörler

 • + —> Toplama Operatörü
  – —> Çıkartma Operatörü
  / —> Bölme Operatörü
  * —> Çarpma Operatörü
  % —> Kalan Operatörü

System.out.println(3 + 4.2);
System.out.println(3 – 5f );
System.out.println(10 / 4.0);
System.out.println(3 * 4.5);
System.out.println(10 % 4 );

7.2
-2.0
2.5
13.5
2

Kalan operatöre kadar bildiğimiz dört işlem kalan operatörde örnekteki gibi 10 ‘u 4 de bölüyoruz ve kalan sayı çıkıyor. 10 % 4.5 olsaydı kalan 1.0 olacaktı.

int d = 4;
d += 2;
d*=4;
System.out.println(d);
Sonuç: 6 olur.

Java ‘da bir arttırma veya azaltmanın kısa yolu ise şu şekilde

int a=4;
a++;
veya
a- -;

ancak ++a; veya – -a; olarak da kullanılabilir.

Stringler

String b = “Merhaba “;
String a = “Ahmet”;
System.out.println(b + a+” Hoşgeldin…”);

run:
Merhaba Ahmet Hoşgeldin…

String : \t yaparsak bir tap kadar yani dört boşluk bırakır.

String a =”Java\tProgramlar\tDili”;
System.out.println (a);

run:
Java Programlar Dili

String : \n yaparsak alt alta yazar.

String a =”Java\nProgramlar\nDili”;
System.out.println (a);

run:
Java
Programlar
Dili

Char ve Bloolean

Char Veri Tipi : Karakterleri göstermek için kullanılır. 2 byte yer kaplar. 2^16 tane karakter simgelenebilir.
Boolean Veri Tipi : Koşul durumlarında kullanılırç True veya false değerleri alır.

Char Örnek :

char a =’A’;
char b = ‘?’;
char c = 2000;
char d = ‘\u00C6’;

System.out.println(c);
System.out.println(d);
System.out.println(b);

run:
ߐ
Æ
?

Boolean Örnek :

boolean a = true;
boolean b = false;


System.out.println(a);
System.out.println(b);

run:
true
false

Unicode Karakter Kullanımı

Unicode yani farklı karakterler kullanmak istediğimizde Unicode Karakter Tablosundan  kullanmak istediğimiz karakteri seçiyoruz.

karakterin üstüne tıkladığımızda o karakterin unicode numarası çıkmakta. Bu numarayı kopyalıyorum.

java ‘da bu kodu yazarken ‘ ‘ çift tırnak arasında başta ters slash ekleyerek baştaki büyük U harfini küçük u yapıp sonraki + işareti de kaldırıyoruz.

char d = ‘\u00C6’;
System.out.println(d);

Float ve Double Arasındaki Fark

Double : 64 bit – 8 byte
Float : 32 bit – 8 byte
Otomatik Dönüştürme : int –> float –> double

  int  a = 22/7;
  float b = 22f/7f;
  double c = 22d/7d;

  System.out.println("a:"+ a);
  System.out.println("b:"+ b);
  System.out.println("c:"+ c);

  /* Sonuç bu şekilde gözükür aralarında ki fark bu */
  a:3
  b:3.142857
  c:3.142857142857143
 

İLK Java Komutu

public class

public class Deneme {
public static void main(String[] args) {
  System.out.println("Merhaba Ahmet");
  System.out.println("Hoşgeldiniz....");
}}

public class Deneme {public static void main(String[] args)}

komutu bu class ‘ın ilk (ana) class olduğu ve ilk bakılacak class olduğunu belirtmektedir daha sonraki class larda bu yazılmayacaktır ancak bu komut belirtilmez ise sistem çalışmayacaktır. Buradaki deneme kelimesi oluşturulan class ismiyle aynı olmak zorunda.

System.out.println("Merhaba Ahmet"); 

bu komut bir çıktı almak istendiğinde yazılması gerekmektedir. print komutu yan yana yazılacağı zaman println komutu ise bir alt satıra yazılacağı zaman kullanılmaktadır.

Java Kurulumu

 Java SE Development Kit indirip bilgisayarımıza indiriyoruz ve kuruyoruz. Kurulum tamamlandıktan sonra C:\Program Files\Java içerisinde jdk1.8.0_201 ve jre1.8.0_201 kurulmuş oluyor.

jdk ve jre ‘yi bilgisayarımıza tanıtmak için. Önce

C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_201\bin

sonra

C:\Program Files\Java\jre1.8.0_201\bin

yollarını kopyalayıp bilgisayara sağ klik yapıp özelliklere geliyoruz açılan sekmede Gelişmiş sistem ayarlarını seçiyoruz ardından Ortam Değişkenlerini seçip açılan sekmede kullanıcı değişkenleri bölümünün altında Path değişkenini seçip buraya kopyalıyoruz. Böylelikle artık bilgisayarımız java dilini tanımış oluyor.

yaptığımız çalışmanın doğruluğunu test etmek için komut satırını açıp sırasıyla javac ve java yazıp kontrol edebiliriz.

Son olarak java kodlarını yazacağımız programını kurmaya geldi NetBeans indirip kurulumunu yapıyoruz.