Stringler

String b = “Merhaba “;
String a = “Ahmet”;
System.out.println(b + a+” Hoşgeldin…”);

run:
Merhaba Ahmet Hoşgeldin…

String : \t yaparsak bir tap kadar yani dört boşluk bırakır.

String a =”Java\tProgramlar\tDili”;
System.out.println (a);

run:
Java Programlar Dili

String : \n yaparsak alt alta yazar.

String a =”Java\nProgramlar\nDili”;
System.out.println (a);

run:
Java
Programlar
Dili