Switch Case Yapısı


import java.util.Scanner;


public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    /*
    switch (op){
    case durum1:
      işlemler
      break
    case durum2:
    İşlemler
      break
      //
    default:
      İşlemler
      break
    }
        
    */
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    
    int islem = scanner.nextInt();
    
      switch(islem){
        case 1:
          System.out.println("1. İşlem");
          break;
        case 2:
          System.out.println("2. İşlem");
          break;
        case 3:
          System.out.println("3. İşelem");
          break;
        case 4:
          System.out.println("4. İşelm");
          break;
        default:
          System.out.println("Geçersiz İşlem Yaptınız");
          break;
     
      }
  
  }
}