While Döngülerini Kullanma ve For Döngülerinden Farkı

import java.util.Scanner;
public class Main {
  public static void main(String[] args) {
/*while(döngü koşulu) {
// Koşul doğru olduğu sürece çalışır.}*/
/*for (int i = 0;i <10 ; i++) {
      System.out.println("i = " + i);
    }*/
    /*Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    
    System.out.println("Bir sayı giriniz:");
    
    int sayi = scanner.nextInt();
    
    int faktoriyel = 1;
    
    while (sayi > 0){
      
      faktoriyel *= sayi;
      sayi--;
      
    }
    System.out.println("Faktoriyel =" + faktoriyel); */
    
    int i = 0;
    
    while (i < 10 ) {
      
      System.out.println("i = " + i );
      i--;
           
    }
    
        
  }
  
}