While İle Kullanıcı Giriş Kontrolü

import java.util.Scanner;
public class Main {
  public static void main(String[] args) {
   
    // while döngüsü yardımıyla bir kullanıcı girişi yazmaya çalışın.
    
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    
    int giris_hakki = 3;
    
    String sys_kullanici_adi = "Mustafa Murat";
    String sys_parola = "12345";
    
    System.out.println("*****************************");
    System.out.println("Kullanıcı Girişine Hoşgeldiniz...");
    System.out.println("*****************************");
    
    while (true) {
      System.out.print("Kullanıcı Adı : ");
      String kullanici = scanner.nextLine();
      System.out.print("Parola : ");
      String parola = scanner.nextLine();
      
      if (kullanici.equals(sys_kullanici_adi) && parola.equals(sys_parola)) {
        System.out.println("Hoşgeldiniz, " + kullanici);
        break;
      }
      else if (kullanici.equals(sys_kullanici_adi) && !parola.equals(sys_parola)) {
        
        System.out.println("Parolanız Yanlış...");
        giris_hakki -= 1;
        
        System.out.println("Giriş Hakkı : " + giris_hakki);
        
        
      }
      else if (!kullanici.equals(sys_kullanici_adi) && parola.equals(sys_parola)) {
        
        System.out.println("Kullanıcı Adınız Yanlış...");
        giris_hakki -= 1;
        System.out.println("Giriş Hakkı : " + giris_hakki);

        
      }
      else {
        System.out.println("Kullanıcı Adınız ve Parolanız Yanlış...");
        
        giris_hakki -= 1;
        System.out.println("Giriş Hakkı : " + giris_hakki);

        
      }
      if (giris_hakki == 0){
        
        System.out.println("Giriş hakkınız bitti. Tekrar Bekleriz....");
        break;
      }
      
    }
  }
}